کارت گرافیک NVIDIA Quadro RTX 8000

کارت گرافیک NVIDIA Quadro M6000
1399-07-20
سرور محیطی HPE BladeSystem c7000 Enclosure
1399-08-10