دپارتمان گارانتی

کارشناسان این واحد  با بهره گیری از نیروهای متخصص آماده ارائه  خدمات در زمینه گارانتی محصولات می باشد.این دپارتمان با تیمی از کارشناسان خبره آماده ارائه خدمات پس از فروش کالای مورد نظر شما به مدت پنج سال میباشد.

دپارتمان فروش

کارشناسان واحد فروش شرکت ماکان پرتو پردازش با بهره گیری از نیروهای متخصص آماده ارائه مشاوره و خدمات در زمینه فروش محصولات می باشد.این دپارتمان با تیمی از کارشناسان خبره آماده مشاوره به منظور تامین نیاز شما میباشد.

دپارتمان فنی

کارشناسان واحد فنی شرکت ماکان پرتو پردازش با بهره گیری از نیروهای متخصص آماده ارائه مشاوره و خدمات در زمینه فروش محصولات می باشد.این دپارتمان با تیمی از کارشناسان خبره آماده مشاوره فنی و رفع مشکلات شما مشتریان میباشند.

دپارتمان بازرگانی

کارشناسان واحد بازرگانی شرکت ماکان پرتو پردازش با بهره گیری از نیروهای متخصص آماده ارائه مشاوره و خدمات در زمینه واردات محصولات می باشد.این دپارتمان آماده مشاوره و سفارشگذاری و تحویل کالاهای موردنیاط شما در اسرع وقت میباشد.