خرید NVIDIA Quadro RTX 8000

2020-10-27

کارت گرافیک NVIDIA Quadro RTX 8000

کارت گرافیک NVIDIA Quadro RTX 8000 با جدیدترین و قدرتمندترین معماری ™NVIDIA Turing طراحی شده و در لحظه، توانایی ردیابی پرتو در فیلم‌ها و بازی‌های ویدیویی، محاسبه، […]