پچ کورد

1399-07-13

پچ کورد شبکه و انواع آن

پچ کورد شبکه (Patch Cord) یکی از تجهیزات اساسی پسیو شبکه است که برای اتصال تجهیزات مختلف شبکه مانند پچ پنل، سوئیچ شبکه و … به […]