کارت گرافیک NVIDIA Tesla V100

2020-12-15

کارت گرافیک NVIDIA Tesla V100

این کارت مبتنی بر ریزمعماری پردازنده گرافیکی جدید Volta است و تراشه ای که در آن بکار رفته از 21 میلیارد ترانزیستور بر خوردار است. در […]