اولین کامپیوتر الکترونیکی جهان

سرور HPE ProLiant DL560 Gen10
1399-06-13
10 دیتاسنتر بزرگ جهان
1399-06-15